Stichting Tafel Tennis Nederland


“PASSIE VOOR TAFELTENNIS, PLEZIER IN HET SPEL”

Dit is de officiële website van de Stichting Tafel Tennis Nederland (TTNL). Via dit platform houden wij u op de hoogte van onze activiteiten.

ONZE MISSIE

Bijdragen aan een beter klimaat voor de tafeltennissport.


ONZE VISIE

Wij willen verbindingen tot stand brengen met iedereen die de intentie heeft de tafeltennissport te promoten, met een speciale focus op de ondersteuning van tafeltennisverenigingen, scholen, ouderen en instellingen die zich richten op gezondheidsbevordering.

ONS WERKGEBIED

Wij richten ons op geheel Nederland.

ONZE KERNWAARDEN

• bevordering van een veilig sportklimaat voor alle doelgroepen
• ondersteuning van ‘kansarme’ mensen die graag willen tafeltennissen maar die de financiële middelen ontberen
• gezondheidsbevordering voor kwetsbare groepen
• bevordering van fair play
• respect en kansen voor iedereen, ongeacht hun geslacht, huidskleur of afkomst


ALGEMENE GEGEVENS

Naam: Stichting Tafel Tennis Nederland
RISN/fiscaal nummer: 856190019

BESTUUR

Bestuursfuncties: Voorzitter, secretaris, penningmeester
Bestuurders:
• T.J.M. (Ted) van der Meer, voorzitter
• J.W. (Jan Willem) Vesseur, secretaris
• J.M.J.M. (Jan) Gerritsjans, penningmeester

CONTACT

Stichting Tafel Tennis Nederland
p.a. Watergentiaan 10
3824 GL Amersfoort
E-mail: info@tafeltennisnederland.nl
Website:www.tafeltennisnederland.nl

UITGEOEFENDE ACTIVITEITEN

De Stichting is op 18 maart 2016 opgericht. Sindsdien heeft het stichtingsbestuur actief zoveel mogelijk tafeltennisclubs en -spelers benaderd en waar mogelijk warm gemaakt voor haar uitgangspunten. Er hebben ook al meerdere gesprekken en netwerkbijeenkomsten plaatsgevonden.
Inmiddels is er ook een uitgebreide database met namen en (e-mail)adressen van vrijwel alle partners die van belang zijn voor een positief toekomstig beleid.
In maart/april 2017 is www.tafeltennisnederland.nl geschikt gemaakt als website voor de (ANBI-)stichting. Dit is een ‘work in progress’; later dit jaar wordt de website uitgebreid en aantrekkelijker.

BELONINGSBELEID

Bestuurders krijgen geen beloning. Ze krijgen alleen hun onkosten in redelijkheid vergoed.


Bijlage: Doelstelling   Bijlage: Beleidsplan